Кариери

Машинен оператор /работник производство

Фирма „ДЕНИТО”- лидер в производството на хранителни продукти, с утвърдено търговско
име и марка на българския пазар – търси подходящ кандидат за позицията

Работник на машина в производство

Основни длъжностни задължения:

 • Приема заявките за деня като количества по видове артикули, асортимент и разфасовки;
 • Приема подготвените за разфасоване и пакетиране готови продукти;
 • Извършва необходимите предварителни настройки на пакетиращата машина;
 • Зарежда машината и извършва разфасоването, пакетирането и при необходимост – етикетиране, като следи за стриктното спазване на технологичните изисквания;
 • Извършва подреждане на опакованите готови продукти в каси, като извършва контролни проверки за грамажа, отпечатването върху опаковките на партиден номер и срок на годност;
 • При смяна на вида на пакетирания продукт, както и след приключване на работната смяна почиства, измива и дезинфекцира използваните машини, приспособления и инвентар, като проверява тяхната техническа изправност и наличие на всички съставни части;
 • Периодично , както и в края на работния ден, прави цялостно почистване на работното място, съгласно инструкцията за измиване и дезинфекция на работните места;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: средно;
 • Личностни качества – прецизност, коректност, умения за работа в екип.

Пет дневна работна седмица, два почивни дни, работна заплата – 1000 лв.

При проявен интерес моля изпратете автобиография и Вашите координати за връзка чрез бутона „Кандидатствай по тази обява“

  Форма за кандидатстване за работа