От създаването си до днес „Денито” подобрява продуктите си и внедрява нови стандарти за качество и безопасност.

Пътят от производството до крайния потребител преминава през няколко утвърдени от дългогодишната ни практика стъпки.Чрез прецизна селекция внимателно избираме най-пресните и качествени суровини,  с които се постига прочутия балансиран вкус на „Денито”. 

Фирмата отговаря на големите изисквания на своите клиенти с модерно технологично оборудване от най-висок клас за производство на широка гама млечни и майонезни салати, свежи зеленчукови миксове, майонези, сосове и всичко, което е необходимо за разнообразно хранене.

Създаването на тези висококачествени продукти става възможно чрез утвърдени собствени технологии и проверена във времето и практиката рецептура. В собствена лаборатория всеки ден се правят микробиологични  и физикохимични анализи на входящи суровини и готова продукция. Фабриката е оборудвана с най-съвременните технологични линии и машини в хранителната промишленост за производство на качествени и безопасни храни. Безкомпромисният контрол върху качеството е причината за доверието на нашите клиенти. Всичко това  се осигурява, чрез внедрения стандарт за управление на безопасността на храните FSSC 22000. Фирмата отговаря на изискванията на европейското законодателство за търговия на територията на Европейския съюз. 

Като част от философията си за непрекъснато усъвършенстване на прозводството, за постигане на все по-високо качество и развитие на съществуващата асортиментна  листа, фирма „Денито” постоянно търси иновативни решения и внедрява нови технологии, за да предложи на клиентите си продукти с още по-изтънчени вкусове.

Високите стандарти за работа и контрол, стриктното спазване на съществуващите закони и нормативни документи ни помагат да осигурим едно безспорно качество на продуктите сега и в бъдеще. Ние развиваме нови тенденции на пазара, формираме нова потребителска култура в храненето и създаваме нови вкусове. Ние сме „Денито” ООД и развиваме бизнеса си с чувство за обществена отговорност.

 • Видео
 • Принт
 • Аудио

  Свежи салати

  Салата Витамина

  Руска салата

  виж всички »