Вкусните хроники на „Денито” 

Малко хора си спомнят, че в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век готовите салати се произвеждаха в големи корита и продаваха в насипно състояние, пакетирани в амбалажна хартия. Търговията на тази продукция се извършваше в кулинарните магазини за „полуготова храна”.

Началото

 На 4 юни 1990 год. беше създадена фирма „ДЕНИТО” и поехме предизвикателството да сътворим нещо ново.

Промяната 

Фирмената история започна с производството на майонеза, руска салата и течен шоколад. Бяхме първите, които започнаха да пакетират салатата в пластмасовите кофички за кисело мляко. Сега вече разбираме, че тогава сме създали нова потребителска култура, защото поколения българи бяха свикнали да носят салатите от магазина до дома си в хартиени пликове или пакети. Ние им предложихме различен начин на потребление чрез нови по-чисти, по сигурни и по-модерни опаковки, които клиентите ни оцениха. Тази промяна беше повратна точка в развитието на фирмата и определи посоката й на развитие в бъдеще. Вече бяхме избрали своя път и „Денито” се специализира в производството на готови салати.

Развитието

В началото производството беше изцяло ръчно, но желанието ни да достигнем нови мащаби и хоризонти наложи модернизация, затова закупихме машина за опаковане на готовата продукция. Ще ви издам една малка тайна. Ние най-добре знаехме от какво имаме нужда, ето защо взехме участие в проектирането на техниката, която беше произведена специално за нас.

През 90-те години на миналия век продаваната на пазара „руска салата” имаше срок на годност едва 30 часа.

През 1995 разработихме собствена технология, която беше одобрена от Министерството на здравеопазването и от Национална ветеринарно-медицинска служба. Трайността на салатите ни достигна срок от 10 дни, а вкусовите и хранителни качества на продуктите оставаха непроменени.

С тази иновация получихме нови възможности, открихме нови посоки на развитие и пред нас се появи шанс да променим самия пазар.

Растеж

Пакетираната „Руска салата” и появилите се след нея други продукти ставаха все по-търсени.

През 1994 година разширихме обхвата на търговската си дейност и намерихме първия дистрибутор на продукцията ни в град Добрич, последва „дебют” на пазара във Варна, Шумен, Стара Загора и така стъпка по стъпка „Денито” се превърна в производител на национално равнище.

Едно работно посещение в Полша ни показа нови посоки на развитие и със съдействието на италиански технолози бяха внесени нови технологии, които ни позволиха да произведем четири вида нови салати, които по един елегантен и много вкусен начин промениха пазарните стереотипи и внесоха разнообразие в този тип продукти.

За да отговорим на интереса на клиентите, открихме фирмен магазин в „Халите” в Бургас.

Нивото, което постигнахме, ни задължи да инвестираме в професионално оборудване и машини, да внесем иновационни решения в производството на готови салати и да развием собствения си автопарк, с който да гарантираме бързата дистрибуция на продуктите.

През септември 2000 г. приключи изграждането на собствено предприятие за производство на салати и готови ястия. Тогава стояхме в празните помещения на новата фабрика и си мислехме, че може би сме изпреварили събитията. Някои скептици смятаха, че построяването на фабрика с такива мащаби е грешка, а ние отговаряхме, че времето ще отсъди дали сме постъпили правилно.          

До сега сме направили три разширения и модернизации на сградния фонд, за да отговорим на нарасналото търсене и увеличения асортимент на произвежданите продукти.

Вкусният свят на „Денито”

През 2005 год. създадохме нова продуктова гама „свежи салати”, които бяха новост на родния пазар.

Започнахме с „Микс от зеле, моркови и магданоз” , „Прясно зеле” и „Моркови”, а в момента нашите „свежи салати” вече са 7 вида.

Година по-късно започна производството на сосове, таратор, картофени и зеленчукови миксове.

Днес марката „Денито” обхваща осем категории и над 60 вида продукти.

Европейското признание

Ние защитихме и успешно изпълнихме два проекта, финансирани от европейски фондове

 • През 2004г по програма САПАРД, проект
  “Закупуване на оборудване за производство на нови продукти, подобряване на хигиената, качеството и условията за съхранението на зеленчукови салати и готови ястия”.
 • През 2007 – 2008 по програма ФАР, проект “Инвестиционна подкрепа за развитието на конкурентноспособността на Денито ООД”
 • През 2014г по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, проект „Осъществяване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Денито ООД“

Благодарение на закупеното оборудване, като бенефициент по тези два проекта, компанията увеличи производствения си капацитет, подобри качеството на своята продукция и придоби ценен опит в защитата на инвестиционни проекти.  

Предизвикателствата

През 2008 год. разработихме и въведохме нови опаковки за нашите продукти. „Денито” беше първата българска фирма, която приложи тази съвременна технология при опаковането на салати.

Така успяхме да постигнем още по-надежден начин за съхранение на вкуса и свежестта на всяка наша салата.

Предприехме промяната, защото никога не сме се страхували да търсим нови хоризонти и да се обновяваме.

Равносметката

Днес продуктите на „Денито” са част от трапезата на много българи и повярвайте ни, това е прекрасно усещане.

 • Видео
 • Принт
 • Аудио

  Свежи салати

  Салата Витамина

  Руска салата

  виж всички »